Prohlášení o ochraně osobních údajů

Na následujících řádcích bychom Vás chtěli informovat o zpracování Vašich osobních údajů při používání naší internetové stránky.

Kdo odpovídá za zpracování údajů?

Na této internetové stránce se prezentují společnosti Integrationswerkstätten gGmbH Niederlausitz, Hellraum Fensterbau Lauchhammer GmbH a WBS Tierpark-Betriebs-GmbH. Hellraum Fensterbau Lauchhammer GmbH a WBS Tierpark-Betriebs-GmbH jsou dceřinými společnostmi společnosti Integrationswerkstätten gGmbH Niederlausitz.  Odpovědnosti se mění vždy podle toho, na které stránce se nacházíte.

Za tuto internetovou stránku nesou odpovědnost: 

Integrationswerkstätten gGmbH Niederlausitz,
zastoupená jednatelem Tino Jörke,
Schwarzer Weg 1, 01968 Senftenberg;

Hellraum Fensterbau Lauchhammer GmbH,
zastoupená jednatelem Tinem Jörkem, 
Am Gewerbehof 4, 01979 Lauchhammer;

WBS Tierpark-Betriebs-GmbH,
zastoupená jednatelem Tinem Jörkem, 
Schwarzer Weg 1, 01968 Senftenberg.

Další informace, týkající se našich společností, můžete získat v sekci „Impresum“.

Kdo je pověřenec pro ochranu osobních údajů?

Pověřenkyní pro ochranu osobních údajů pro všechny tři společnosti je paní Andrea Weiß, Schwarzer Weg 1, 01968 Senftenberg.  Můžete ji kontaktovat na následující e-mailové adrese: datenschutz@iw-nl.de.

Jaké údaje shromažďujeme a ukládáme? Za jakým účelem tak činíme a jak dlouho jsou údaje uchovávány?

Při návštěvě naší internetové stránky máte několik možností, jak ji používat. Podle toho, jakým způsobem stránku používáte, jsou také rozdílně zaznamenávány Vaše údaje.

a) Informativní návštěva našich internetových stránek

Pokud používáte naše internetové stránky jen k informativním účelům, bez využití kontaktního formuláře nebo funkce e-mailu, zaznamenáváme následující údaje: 

 • IP adresu přístupového počítače
 • datum a čas přístupu
 • název a URL vyvolaného souboru
 • operační systém přístupového počítače
 • verze prohlížeče přístupového počítače
 • objem přenesených dat
 • URL odkaz

Uvedené údaje zpracováváme k následujícím účelům:

Abyste si mohli internetovou stránku prohlížet, musíme zpracovat IP adresu Vašeho koncového zařízení. K tomu se přidávají informace o prohlížeči Vašeho zařízení.  Ty jsou vyžadovány, abychom Vám zaručili bezproblémové a pohodlné použití internetové stránky. Údaje se zaznamenávají za účelem vyhodnocení bezpečnosti a stability systému, aby se předešlo chybám internetové stránky.

Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) německého GDPR (DSGVO). Naším zájmem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR je provozování této internetové stránky a plnění ochranných cílů GDPR s ohledem na důvěrnost, integritu a dostupnost údajů.

IP adresa bude nejpozději po 7 dnech vymazána ze všech systémů, které jsou používány v souvislosti s provozováním této internetové stránky. Ze zbývajících údajů není možné odvodit spojitost s konkrétní osobou.

b) Využití našeho kontaktního formuláře

Máte-li jakékoliv otázky, můžete nás kontaktovat prostřednictvím formuláře, který je Vám k dispozici na internetové stránce. V takovém případě je nutné uvést následující údaje:

 • jméno
 • e-mailovou adresu
 • telefonní číslo

Tyto údaje vyžadujeme, abychom věděli, od koho dotaz přichází, a mohli dotaz zodpovědět a správně Vás oslovit. Telefonní číslo potřebujeme, abychom Vás mohli kontaktovat v případě otázek.

Při odesílání zprávy se ukládá datum a čas, kdy jste nás kontaktovali.

Kromě toho nám můžete dobrovolně poskytnout informace. Jelikož nám informace poskytujete dobrovolně, zpracováváme tyto údaje, jako by jejich zpracování a použití bylo ve Vašem zájmu.

Právním základem tohoto zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Naším zájmem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) je komunikace s Vámi.

Dotazy doručené prostřednictvím kontaktního formuláře na naší internetové stránce jsou zpravidla ukládány na našem e-mailovém serveru. Za tímto účelem je pravidelně kontrolováno, zda server umožňuje údaje vymazávat. Pokud už údaje dále nepotřebujeme nebo pokud převažuje Váš opačný zájem, dané údaje vymažeme, jestliže to nebude v rozporu se zákonnou povinností údaje uchovávat.

c) Využití kontaktního formuláře pro rekreační zařízení

Prostřednictvím kontaktního formuláře našeho rekreačního zařízení nám můžete poslat žádost o rezervaci.

Kromě údajů a informací uvedených pod číslem 3 b) je dalším povinným údajem termín rezervace. Tento údaj vyžadujeme proto, abychom mohli prověřit, jestli je objekt v daném termínu volný.

Právním základem tohoto zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, uzavření, případně plnění rezervační smlouvy.   

V případě uzavření rezervační smlouvy jsou Vaše údaje uchovávány tak dlouho, dokud to vyžaduje plnění smlouvy a dokud musíme údaje uchovávat v souladu se zákonnou povinností. 

Pokud k uzavření rezervační smlouvy nedojde, budou údaje vymazány, jakmile je přestaneme potřebovat. 

d) Využití kontaktního formuláře pro skákací hrad

Prostřednictvím naší internetové stránky si můžete pronajmout skákací hrad. K uzavření a realizaci smlouvy od Vás potřebujeme kromě údajů uvedených v bodě 3 b) ještě následující údaje:

 • adresu    
 • okruh uživatelů      
 • termín rezervace

Právním základem tohoto zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, uzavření, případně plnění smlouvy.   

Vaše údaje jsou uchovávány tak dlouho, dokud to vyžaduje plnění smlouvy a dokud musíme údaje uchovávat v souladu se zákonnou povinností. 

e) Využití kontaktního formuláře pro akci v zoo

Prostřednictvím naší internetové stránky si můžete rezervovat různé aktivity nebo prostory v zoo. K uzavření a realizaci smlouvy od Vás potřebujeme kromě údajů uvedených v bodě 3 b) následující údaje:

 • adresu   
 • datum a čas rezervace
 • počet účastníků v aktuálních věkových skupinách

Právním základem tohoto zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, uzavření, případně plnění smlouvy.   

Vaše údaje jsou uchovávány tak dlouho, dokud to vyžaduje plnění smlouvy a dokud musíme údaje uchovávat v souladu se zákonnou povinností. 

f) Využití funkce e-mailu

Naše internetová stránka nabízí i možnost kontaktovat nás e-mailem. Vámi uvedená e-mailová adresa a informace obsažené ve zprávě jsou ukládány. Tyto údaje vyžadujeme, abychom s Vámi navázali kontakt a odpověděli na Vaši žádost.

Právním základem tohoto zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Naším zájmem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) je komunikace s Vámi.

Dotazy doručené e-mailem z naší internetové stránky jsou zpravidla ukládány na našem e-mailovém serveru. Za tímto účelem je pravidelně kontrolováno, zda server umožňuje údaje vymazávat. Pokud už údaje dále nepotřebujeme nebo pokud převažuje Váš opačný zájem, dané údaje vymažeme, jestliže to nebude v rozporu se zákonnou povinností údaje uchovávat.

Komu Vaše údaje předáváme?

Vaše osobní údaje zásadně využívá jen naše společnost. 

K poskytování dalších produktů a služeb, jakož i k provozu těchto internetových stránek, však využíváme dodavatele. Přitom se může stát, že se s osobními údaji seznámí také náš dodavatel.

Své dodavatele si pečlivě vybíráme – zejména s ohledem na ochranu a zabezpečení osobních údajů – a za účelem dovoleného zpracování osobních údajů uplatňujeme všechna požadovaná opatření na ochranu osobních údajů. Předání Vašich údajů dodavateli probíhá jen za účelem uvedeným v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Používá naše internetová stránka soubory Cookies? 

Naše internetové stránky používají soubory Cookies. Soubory Cookies jsou krátké textové informace, které se prostřednictvím Vašeho prohlížeče ukládají ve Vašem koncovém zařízení. Soubory Cookies jsou nutné, protože umožňují určité funkce našich internetových stránek. Soubory Cookies nezpůsobují ve Vašem zařízení žádné škody, neobsahují viry, trojské koně ani jiný škodlivý software.

Do souboru Cookie se ukládají informace, které vyplývají ze spojení se specificky používaným koncovým zařízením. To však neznamená, že díky tomu bezprostředně poznáme Vaši identitu.

Použití souborů Cookies slouží k tomu, abychom Vám zpříjemnili využívání naší nabídky.

Ke zjištění, zda jste navštívili jednotlivé strany naší internetové stránky, používáme tzv. Cookies relace. Ty se automaticky vymažou, jakmile naši internetovou stránku opustíte.

Použití souborů Cookies můžete zakázat příslušným nastavením svého prohlížeče. Upozorňujeme však na to, že použití našich internetových stránek potom může být případně omezeno.

Právním základem tohoto zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Naším zájmem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) je provozování této internetové stránky.

Jaké nástroje analýzy používáme?

K analýze a statistickému vyhodnocování používání internetové stránky využíváme software Matomo. K tomu používáme soubory Cookies. Informace o používání internetové stránky, získané ze souborů Cookies, se přenášejí na naše servery a sdružují se pod anonymními uživatelskými profily. Informace jsou využívány k vyhodnocení používání internetové stránky a k tomu, abychom svou internetovou stránku přizpůsobili Vašim potřebám. Údaje nepředáváme třetím stranám.

V žádném případě nedochází ke spojení IP adresy s ostatními osobními údaji uživatele. IP adresy jsou anonymizovány, takže přiřazení identity není možné (tzv. IP maskování).

Pokud nesouhlasíte s ukládáním a vyhodnocováním těchto údajů, vyplývajících z Vaší návštěvy internetové stránky, klikněte na (https://matomo.org/docs/privacy/), aby se Vaše návštěva nadále nezaznamenávala.

 Jaká práva máte Vy? 

Máte právo na informace o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme. V případě žádosti o informace, která nemá písemnou formu, od Vás případně vyžadujeme důkazy, které by potvrdily Vaši identitu. 

Dále máte ze zákona právo na opravu nebo vymazání nebo omezení zpracování.

Dále máte zákonné právo vznést námitku proti zpracování. Zejména máte právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů v souvislosti s přímou reklamou, pokud je vykonávaná na základě posouzení zájmů.

Kromě toho máte právo na přenositelnost údajů.

Kde si můžete stěžovat?

Se svou stížností se můžete obrátit přímo na pověřenkyni pro ochranu osobních údajů. Stačí poslat e-mail na datenschutz@iw-nl.de.

Dále máte možnost podat stížnost k dozorovému orgánu. Zpravidla se za tímto účelem můžete obrátit na dozorový orgán podle místa obvyklého pobytu, výkonu práce nebo sídla firmy.

Jak zabezpečujeme Vaše osobní údaje?

Během Vaší návštěvy naší internetové stránky používáme rozšířené zabezpečení SSL (Secure Socket Layer) ve spojení s aktuálně nejvyšším stupněm kódování, podporovaného Vaším prohlížečem.

Abychom Vaše osobní údaje ochránili před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, částečnou nebo úplnou ztrátou, zničením nebo před neoprávněným přístupem třetích stran, používáme kromě výše uvedeného také vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření. Naše bezpečnostní opatření průběžně vylepšujeme v souladu s technologickým pokrokem.

Platnost a změny prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je aktuální a platné k září 2018.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů může vyžadovat úpravy z důvodu dalšího rozvoje naší internetové stránky a nabídek na ní uveřejněných nebo na základě změn zákonných, příp. úředních předpisů. Právě aktuální znění tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů si můžete kdykoliv přečíst a vytisknout na www.iw-nl.de/datenschutz.